Właśnie ukazał się kolejny już numer The Poznan University of Economics Review (nr 4, vol 14, 2014), poświęcony problematyce integracji europejskiej i zagadnieniom związanym z dziesięcioleciem największego poszerzenia Unii Europejskiej. Jest to ostatni z planowanych dwóch numerów zawierających wyniki badań naukowców z Europy, które zostały zaprezentowane dzięki projektowi Jean Monnet Centre of Excellence, realizowanemu przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

21-01-2015 0:16

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na II Seminarium Europejskie pt.: „Państwo dobrobytu w obliczu przemian demograficznych w Europie” współorganizowane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrę Unii Europejskiej im.

04-12-2014 22:28

Zachęcamy członków PECSA i wszystkie osoby zainteresowane do lektury najnowszego numeru "The Poznan University of Economics Review" poświęconego problematyce integracji europejskiej i zagadnień związanych z dziesięcioleciem największego rozszerzenia Unii Europejskiej. Jest to pierwszy z dwóch numerów o takiej tematyce, które powstały jako efekt badań naukowców z Europy w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence realizowanego przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Redaktorami tematycznymi numeru są prof. Ewa Małuszyńska, dr Grzegorz Mazur i dr Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki UEP.

Kompletny numer Volume 14, Number 3, 2014 do lektury jest tutaj.

 

10-11-2014 15:36

Zapraszamy Państwa do lektury nowej książki Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pt. "Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej" opublikowanej w październiku 2014 r. Książka składa się z trzynastu rozdziałów ujętych w dwie części: część I. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na gospodarkę Polski, część II. Zmiany pozycji gospodarczej Polski w Unii Europejskiej.

03-11-2014 21:49

W imieniu prof. dra hab. Edwarda Haliżaka, dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz prof. dra hab. Dariusza Milczarka, dyrektora Centrum Europejskiego UW zapraszamy członków Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The World’s Perception of the European Union”, która rozpocznie się o godz. 9.30 w dniu 23 października 2014 r. (czwartek) w Sali Brudzińskiego, w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Konferencja jest organizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej i Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych. W imieniu Zarządu PECSA, Przewodnicząca Stowarzyszenia prof. Ewa Latoszek będzie moderowała panel ekspercki pt. „Transatlantic relations – American and European perception”. Partnerem strategicznym konferencji jest Fundacja PZU. 

16-10-2014 12:10

Z przyjemnością informujemy, że projekt złożony przez PECSA do Komisji Europejskiej w marcu br. w ramach działania Jean Monnet Information Project/Network „Policy debate with Academic World” w Programie Erasmus+ zajął 10 miejsce na 57 wniosków pozytywnie ocenionych w tej kategorii i był jedynym z Polski (szczegółowa lista wniosków: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/eac-s11-13_policy-debate-with-academic-world_en.pdf). W konsekwencji w maju 2015 r. PECSA planuje zorganizować w Warszawie międzynarodową konferencję naukową pt. „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth”, do udziału w której są zaproszeni m.in. Profesorowie Jean Monnet, Przedstawiciele ECSA-World i jej sekcji, członkowie PECSA i wszyscy badacze krajowi i zagraniczni zainteresowani problematyką badań, nauki i edukacji w UE.

 

05-10-2014 17:15