PECSA International Roundtable Debate 2019

“Freedom, solidarity, democracy: the EU and its Member States in search for new integration code?”

May 29th 2019,

07-03-2019 21:58

Jean Monnet Centre of Excellence at the SGH Warsaw School of Economics (CEWSE) with Co-organizers and Partners have the honor to invite you to the  CEWSE PhD Workshop 2018 “Working together for more responsible trade & investment policy” that will be held on 22.05.201

15-05-2018 23:22

15-05-2018 23:13
Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) wraz z Zakładem Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii UKSW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacją Collegium Interethnicum zapraszają na XI Seminarium Europejskie pt.
20-11-2017 22:37

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje III Seminarium Europejskie pt.: „Europejska Inicjatywa Obywatelska - Ty też możesz mieć wpływ na prawo Unii Europejskiej”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 9.50 w dniu 17 listopada 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, Budynek G, Aula VII. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

19-09-2017 22:18