Adres do korespondencji:

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monnet
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41, budynek W, p. 65
02-520 Warszawa

 
Biuro PECSA:
dr Marta Pachocka, biuro@pecsa.edu.pl