Funkcja w zespole
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Body

profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.