Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Wiceprzewodnicząca
Body

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej oraz finansów publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem środkami unijnymi i środkami krajów EFTA, w tym kontroli wydatkowania środków publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobywała pracując w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podczas staży i wizyt studyjnych w instytucjach administracji rządowej Niemiec i Francji. Była przedstawicielem Ministerstwa Finansów w posiedzeniach resortowych Komisji Sejmowych i Senackich w zakresie m.in. budżetu środków europejskich, członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Zachodniopomorskim oraz członkiem Międzyresortowego zespołu oceniającego wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności.