Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Wiceprzewodniczący
Body

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej w CE UW. Zainteresowania badawcze to stosunki zewnętrzne UE (zwłaszcza relacje UE z krajami rozwijającymi się), pomoc rozwojowa i humanitarna, ekonomia rozwoju, relacje Północ-Południe w stosunkach międzynarodowych. Autor artykułów naukowych z tego zakresu. Wykładowca na uczelniach europejskich i azjatyckich.  Laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów UW (2011) oraz konkursu „Innowacyjny Młody Naukowiec” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (2009). W 2013 r. zajął I miejsce w VIII edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla młodych wybitnych uczonych.