Stowarzyszenie PECSA, którego członkami jest tak wielu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, stwarza szansę wszystkim na wymianę wiedzy, doświadczeń, wspólne prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Wszystkich zainteresowanych możliwością rozwoju zawodowego i naukowego oraz prowadzeniem badań w ramach PECSA zachęcamy i zapraszamy do współpracy oraz do członkostwa.

Warunki członkostwa indywidualnego w PECSA

Osoby zainteresowane członkostwem indywidualnym w PECSA proszone są o podjęcie następujących kroków:

  • zapoznanie się ze Statutem PECSA w zakładce Dokumenty
  • przesłanie na adres mailowy biuro@pecsa.edu.pl trzech dokumentów:
    • CV w języku polskim lub angielskim
    • skanu odręcznie podpisanej lub podpisanej w pliku tekstowym deklaracji członkostwa po jej uprzednim wypełnieniu
    • skanu odręcznie podpisanego lub podpisanego w pliku tekstowym formularza członkostwa po jego uprzednim wypełnieniu
  • przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście oryginałów deklaracji i formularza członkostwa z odręcznym podpisem na adres:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta
ul. Wiśniowa 41, budynek W, 02-520 Warszawa
  • opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 PLN w danym roku oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy biuro@pecsa.edu.pl
Dane do przelewu bankowego:
Nr konta bankowego: 78 2490 0005 0000 4530 4617 2133
Nazwa odbiorcy: Ewa Latoszek – PECSA
Tytuł przelewu: imię i nazwisko składka PECSA [ROK]

Osobą odpowiedzialną za koordynację procesu rekrutacji i sprawy członkowskie jest Marta Pachocka, Sekretarz PECSA, biuro@pecsa.edu.pl

Warunki członkostwa instytucjonalnego w PECSA

Instytucje zainteresowane członkostwem w PECSA prosimy uprzejmie o kontakt z Martą Pachocką za pomocą adresu e-mail: biuro@pecsa.edu.pl