Statut PECSA


Walne Zebranie PECSA  - 2016


Walne Zebranie PECSA  - 2015


Walne Zebranie PECSA  - 2014

W czerwcu 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej - PECSA. Podczas zebrania udzielono przedstawiono sprawozdanie za lata 2013-2014 i udzielono absolutorium władzom.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności PECSA za lata 2013-2014