Władze

Zarząd

Prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek - PECSA Chairwoman
prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek - Przewodnicząca – kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet
Dr Agnieszka Kłos - Deputy chairman
dr Agnieszka Kłos - Wiceprzewodnicząca
Dr Maciej Krzemiński - Deputy chairman
dr Maciej Krzemiński - Wiceprzewodniczący
dr Anna Masłoń-Oracz - Deputy chairman - Treasurer
dr Anna Masłoń-Oracz - Wiceprzewodnicząca
dr hab. Kamil Zajączkowski - Deputy chairman
dr hab. Kamil Zajączkowski - Wiceprzewodniczący
dr Marta Pachocka - Secretary
dr Marta Pachocka - Sekretarz
Dr Aleksandra Borowicz - Member of the board
dr hab. Anna Visvizi - Członek Zarządu
dr hab. Anna Visvizi - Członek Zarządu
dr hab. Aleksandra Szczerba-Zawada - Member of the board
doc. dr Artur Adamczyk - Member of the board
doc. dr Artur Adamczyk - Członek Zarządu
dr hab. Małgorzata Dziembała - Member of the board
dr hab. Małgorzata Dziembała - Członek Zarządu
prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Member of the board
prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

prof. dr hab. Izabela Zawiślińska - chairwoman of the audit committee
prof. dr hab. Izabela Zawiślińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
prof. dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska - deputy chairwoman of the audit committee
prof. dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
dr Jan Misiuna - secretary of the audit committee
dr Jan Misiuna - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
mgr Anna Romiszewska - member of the audit committee
mgr Anna Romiszewska - Członek Komisji Rewizyjnej
mgr Marcin Czaplicki - member of the audit committee
mgr Marcin Czaplicki - Członek Komisji Rewizyjnej