Zarząd

prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek - Przewodnicząca – kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet
dr Agnieszka Kłos - Wiceprzewodnicząca
dr Maciej Krzemiński - Wiceprzewodniczący
dr Kamil Zajączkowski - Wiceprzewodniczący
dr Anna Masłoń-Oracz - Wiceprzewodnicząca - Skarbnik
dr Marta Pachocka - Sekretarz
prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Członek Zarządu
doc. dr Artur Adamczyk - Członek Zarządu
dr Aleksandra Borowicz - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

prof. dr hab. Izabela Zawiślińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
prof. dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
dr Jan Misiuna - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
mgr Anna Romiszewska - Członek Komisji Rewizyjnej
mgr Marcin Czaplicki - Członek Komisji Rewizyjnej