DICYDE – Digital Citizenship and Youth Democracy Education

Projekt DICYDE - Digital Citizenship and Youth Democracy Education (Cyfrowe obywatelstwo i edukacja demokratyczna młodzieży) jest projektem Erasmus+ (Typ akcji KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej; Nr referencyjny: 2021-1-IT02-KA210-SCH-000032403). W projekcie bierze udział 3 partnerów: koordynator AUSE Associazione Universitaria di Studi Europei (Uniwersyteckie Stowarzyszenie Studiów Europejskich, Włochy), Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (ECSA - Polska) oraz Liceul Technologic Economic, Elina Matei Basarab" (Technologiczna Szkoła Ekonomiczna, Elina Matei Basarab" Rumunia).

DICYDE ma na celu osiągnięcie znacznej poprawy edukacji obywatelskiej i obywatelstwa cyfrowego uczniów w europejskich szkołach średnich. Będzie to możliwe dzięki wyższym kwalifikacjom nauczycieli, efektywnej pracy dydaktycznej i zaangażowaniu w rozwój kompetencji uczniów w zakresie demokratycznego uczestnictwa. Przyjmujemy strategie włączające, wspierające świadomość wymiaru europejskiego i wzajemne zrozumienie. Partnerzy opracowują nowe skuteczne strategie (wytyczne dla nauczycieli i działania szkoleniowe w zakresie uczenia się dla nauczycieli i uczniów) oraz narzędzia edukacyjne (podręcznik europejski).

Więcej na stronie: www.dicyde.eu