dr hab. Aleksandra Szczerba-Zawada

Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Członek Zarządu
Body

Aleksandra Szczerba-Zawada – doktorka habilitowana nauk prawnych , specjalność prawo europejskie; absolwentka kierunku Europeistyka oraz Prawo. Kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari.
Specjalizuje się unijnym prawie antydyskryminacyjnym, prawie instytucjonalnym Unii Europejskiej, swobodach rynku wewnętrznego UE oraz uprawnieniach obywateli państw trzecich w UE.
Ekspertka (zewnętrzna) Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz Komisji Europejskiej (sieć Team Europe).
Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu problematyki Unii Europejskiej.
Z PECSA związana od 2013 r. koordynatorka (“L’Académie du Jeune Européen 2) i członkini zespołów (m.in. “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” (EUSHARE); Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth” (EuInteg))  realizowanych przez PECSA projektów dofinansowanych z grantów krajowych i zagranicznych (unijnych).