dr hab. Anna Visvizi

Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Członek Zarządu
Body

dr hab., Professor SGH, ekonomistka i politolog, specjalizuje się w zakresie ekonomii międzynarodowej i stosunków międzynarodowych, z uwzględnieniem wpływu technologii na społeczeństwo, procesy gospodarcze i kształtowanie polityki. W tym kontekście jej praca badawcza obejmuje również tematykę związaną ze smart cities, smart villages, sztuczna inteligencją oraz związanymi z tym metodami badan naukowych. Zakres geograficzny badań naukowych dr hab. Anny Visvizi obejmuje Unię Europejską, Belt & Road Initiative, i inne. Redaktor, analityk i wykładowca, dr hab. A. Visvizi posiada bogate doświadczenie współpracy w świecie nauki, think-tanków i sektora publicznego, w tym organizacji międzynarodowych, np. OECD. Dorobek naukowy dr hab. A. Visvizi obejmuje publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i innych. Jako redaktor i autor, dr hab. Anna Visvizi współpracuje z prestiżowymi wydawnictwami międzynarodowymi takimi jak Routledge, Elsevier, Emerald Publishing i Springer. Dr hab. A. Visvizi prezentowała wyniki swoich badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych, jak również na forum instytucji publicznych, w tym MSZ, Bundesamt, ale też Kapitolu. Jej dorobek dydaktyczny obejmuje 20 lat wykładów i zajęć ze studentami.

Profil naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Visvizi