Contact

Redakcja / Editorial Board 

"The Review of European Affairs"

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej

Polish European Community Studies Association (PECSA)


Sekretarz / Assistant Editor: Michał Budziński: pecsa.journal@gmail.com