Polityka prywatności

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przesyłamy informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot.
  2. Od dnia 25 maja 2018 r. będzie możliwość kontaktowania się z administratorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: biuro@pecsa.edu.pl.
  3. Państwa dane używane są wyłącznie w celu zawiadamiania oraz wykonywania działalności PECSA, na potrzeby bieżącego kontaktu oraz prowadzenia rejestru członków.
  4. Państwa danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim.
  5. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  6. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kontakt na adres: biuro@pecsa.edu.pl.