Projekty

Logo AME2

Akademia Młodego Europejczyka 2 (AME2) to projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) z obszaru edukacji nieformalnej, realizowany w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w...

Projekt “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” (EUSHARE) realizowany w ramach Jean Monnet Support to Associations Programu UE Erasmus+

Projekt jest realizowany w okresie od września 2016 r. do lutego...

Poprzez działania zaplanowane w ramach projektu „EuInteg” Stowarzyszenie PECSA będzie dążyło do jednoczesnego zrealizowania kilku podstawowych celów. Po pierwsze, celem projektu jest zwrócenie uwagi na nowe priorytety Unii Europejskiej i wymagania...

Stowarzyszenie PECSA współuczestniczyło w 2011 roku w realizacji projektu EUintegRATIO, który był finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego. W ramach projektu zorganizowano konferencję, która była jednym z flagowych, oficjalnych wydarzeń w okresie...

AME.png

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej realizuje w 2014 roku ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Akademia Młodego Europejczyka” (AME). Jest on współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej w...