O nas

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association) – PECSA powstało w 1989 roku z inicjatywy Profesora Andrzeja Stępniaka, przy Ośrodku Badań EWG (później Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie) przy współudziale naukowców z wiodących uczelni w Polsce, dzięki aktywnemu wsparciu Komisji Europejskiej. PECSA wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym profilem naukowo-badawczym jej członków. Podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii.
PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community Studies Association – ECSA, która została powołana przez Komisję Europejską w celu promowania integracji europejskiej jako kierunku nauczania. W związku z przyjęciem Strategii Europa 2020 ECSA we współpracy z Komisją Europejską oraz profesorami Jean Monnet podejmuje działania na rzecz opracowania jak najlepszego systemu edukacji w obszarze integracji europejskiej w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. Sieć ECSA obejmuje swoim zasięgiem geograficznym (stan na koniec lipca 2013 r.) krajowe oddziały w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w 32 państwach trzecich, wśród których znajdują się organizacje m.in. z USA, Kanady, Japonii, Korei Południowej, Wenezueli, Brazylii, Szwajcarii i Maroka. Funkcję Przewodniczącego sieci ECSA pełni obecnie profesor Enrique Banus z Hiszpanii, Institut Carlemany d’Estudis Europeus, Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia od 2022 roku pełni dr Aleksandra Borowicz, która jest pracownikiem Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także jest  autorką i współautorką publikacji z dziedziny zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz integracji europejskiej.

Funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia w latach 2008-2022 pełniła prof. dr hab. Ewa Latoszek, wieloletni pracownik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jako jedna z pionierek propagowania idei integracji europejskiej w środowisku naukowym i akademickim w Polsce, jest autorką i współautorką licznych publikacji w tym obszarze.

W grudniu 2019 r. z wielkim smutkiem pożegnaliśmy współzałożyciela PECSA - prof. Andrzeja Stępniaka. Był wieloletnim kierownikiem Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego; inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Był propagatorem idei europejskich specjalizującym się w ekonomii Unii Europejskiej, a zwłaszcza zagadnieniach funkcjonowania unii gospodarczo-walutowej i międzynarodowych przepływów kapitału. Podczas wielu charyzmatycznych wykładów powtarzał studentom „Bądźcie Polakami, pozostając Europejczykami”. Był serdecznym i wspaniałym człowiekiem, którego w organizacji będzie nam brakowało.