Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Izabela Zawiślińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

profesor nadzwyczajny w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pełnomocnik Dziekana KES SGH do spraw dydaktyki. Członek komisji i egzaminator Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pełniła funkcję doradcy Prezesa NBP, była pracownikiem Ministerstwa Finansów oraz...

prof. dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

dr Jan Misiuna - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (specjalność: studia europejskie) oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Członek m.in. Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Autor ponad 40 publikacji o charakterze naukowym, popularnonaukowym i publicystycznym. Tłumacz z języka angielskiego.

mgr Anna Romiszewska - Członek Komisji Rewizyjnej

doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Studiowała w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Magister kulturoznawstwa ze specjalnością Ameryka Łacińska. Naukowo zajmuje się ekonomiczno-społecznymi konsekwencjami imigracji (przede wszystkim w Hiszpanii) oraz rozwojem społeczno-gospodarczym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Członek Rady Organizacyjnej IV i V Konferencji naukowej...

mgr Marcin Czaplicki - Członek Komisji Rewizyjnej

ekonomista i prawnik, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się regulacjami ostrożnościowymi banków oraz ich wykorzystaniem do stabilizacji sektora finansowego i gospodarki w państwach wschodzących. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz organizacji konferencji naukowych.