dr Jan Misiuna

Funkcja w zespole
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Body

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (specjalność: studia europejskie) oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Członek m.in. Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Autor ponad 40 publikacji o charakterze naukowym, popularnonaukowym i publicystycznym. Tłumacz z języka angielskiego.