mgr Anna Romiszewska

Funkcja w zespole
Członek Komisji Rewizyjnej
Body

doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Studiowała w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Magister kulturoznawstwa ze specjalnością Ameryka Łacińska. Naukowo zajmuje się ekonomiczno-społecznymi konsekwencjami imigracji (przede wszystkim w Hiszpanii) oraz rozwojem społeczno-gospodarczym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Członek Rady Organizacyjnej IV i V Konferencji naukowej doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH „Młodzi KES”.