mgr Marcin Czaplicki

Funkcja w zespole
Członek Komisji Rewizyjnej
Body

ekonomista i prawnik, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się regulacjami ostrożnościowymi banków oraz ich wykorzystaniem do stabilizacji sektora finansowego i gospodarki w państwach wschodzących. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz organizacji konferencji naukowych.