prof. dr hab. Izabela Zawiślińska

Funkcja w zespole
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Body

profesor nadzwyczajny w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pełnomocnik Dziekana KES SGH do spraw dydaktyki. Członek komisji i egzaminator Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pełniła funkcję doradcy Prezesa NBP, była pracownikiem Ministerstwa Finansów oraz członkiem Zarządu PECSA. Głównym obszarem zainteresowań i prac badawczych są następujące zagadnienia: procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej ze szczególnym uwzględnieniem integracji walutowej, perspektywy jednolitych obszarów walutowych, problematyka konkurencyjności międzynarodowej różnych podmiotów gospodarczych, finanse międzynarodowe, wybrane aspekty polityk publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i opracowań badawczych.