Władze

Zarząd

dr Aleksandra Borowicz - Przewodnicząca
dr Marta Pachocka - Wiceprzewodnicząca
dr Anna Masłoń-Oracz - Wiceprzewodnicząca
dr hab. Kamil Zajączkowski - Wiceprzewodniczący
dr Anna Wójtowicz
dr Anna Wójtowicz - Sekretarz
dr Ewa Osuch-Rak
dr Ewa Osuch-Rak - Skarbnik
prof. dr hab. Ewa Latoszek
prof. dr hab. Ewa Latoszek - Członek Zarządu
dr Artur Adamczyk - Członek Zarządu
dr hab. Aleksandra Szczerba - Członek Zarządu
dr hab. Małgorzata Dziembała
dr hab. Małgorzata Dziembała - Członek Zarządu
dr Maciej Krzemiński - Członek Zarządu
prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

prof. dr hab. Izabela Zawiślińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
prof. dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
dr Jan Misiuna - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
mgr Anna Romiszewska - Członek Komisji Rewizyjnej
mgr Marcin Czaplicki - Członek Komisji Rewizyjnej