prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Członek Zarządu
Body

Kierownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego; inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Propagator idei europejskich specjalizujący się w ekonomii Unii Europejskiej, a zwłaszcza zagadnieniach funkcjonowania unii gospodarczo-walutowej i międzynarodowych przepływów kapitału.