dr Anna Wójtowicz

Zdjęcie profilowe
dr Anna Wójtowicz
Funkcja w zespole
Sekretarz
Body

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Europejskiej im. Jean Monnet w Klegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich o specjalności: Ekonomia i stosunki międzynarodowe w SGH.

Główne zainteresowania naukowe skupiają się na obszarach z zakresu ekonomii rozwoju, ekonomii międzynarodowej, makroekonomii oraz integracji europejskiej, a w szczególności polityki energetycznej UE. Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki pracy w bankowości oraz prowadzeniu zajęć ze studentami na uczelniach wyższych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu integracji europejskiej, środowiska naturalnego i energii, lobbingu korporacyjnego i rządowego w UE, ekonomii rozwoju, ekonomii międzynarodowej, a także analizy koniunktury i rynków zagranicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji w języku polskim i angielskim, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), organizacji należącej do międzynarodowej sieci European Community Studies Association.