dr Marta Pachocka

Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Wiceprzewodnicząca
Body

Ekonomista i politolog. Współkierownik Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów (od 2022 r.) i były Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych (2018-2022) w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH. Kierownik i członek zespołu w licznych krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i programów UE (Horizon Europe, Horizon 2020, LLP, Erasmus+, Creative Europe). 

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i Komitetu Badawczego RC46 „Migracja i obywatelstwo” Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA). Ekspert sieci Team Europe działającej przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; migracje międzynarodowe; polityka UE w zakresie migracji i azylu; migracje przymusowe; ekonomia międzynarodowa i organizacje międzynarodowe. Autor i współautor licznych rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych, referatów konferencyjnych.  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6930-5078