Authorities

Board

Dr Aleksandra Borowicz - PECSA Chairwoman
dr Marta Pachocka - Deputy chairman
dr Anna Masłoń-Oracz - Deputy chairman
dr hab. Kamil Zajączkowski - Deputy chairman
dr Anna Wójtowicz
dr Anna Wójtowicz - Secretary
dr Ewa Osuch-Rak
dr Ewa Osuch-Rak - Treasurer
prof. dr hab. Ewa Latoszek
Prof. dr hab. Ewa Latoszek - Member of the board
dr hab. Aleksandra Szczerba - Member of the board
dr Artur Adamczyk - Member of the board
dr hab. Małgorzata Dziembała
dr hab. Małgorzata Dziembała - Member of the board
dr Maciej Krzemiński - Member of the board
prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Member of the board

Audit comittee

prof. dr hab. Izabela Zawiślińska - chairwoman of the audit committee
prof. dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska - deputy chairwoman of the audit committee
dr Jan Misiuna - secretary of the audit committee
mgr Anna Romiszewska - member of the audit committee
mgr Marcin Czaplicki - member of the audit committee