Akademia Młodego Europejczyka

AME.png

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej realizuje w 2014 roku ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Akademia Młodego Europejczyka” (AME). Jest on współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej w naszym kraju oraz przez Komisję Europejską wpisując się w Program Jean Monnet.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania o charakterze naukowym i dydaktycznym dąży do kształtowania świadomego społeczeństwa młodych Europejczyków już na etapie szkoły średniej. PECSA stawia sobie również za cel przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat integracji europejskiej i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnej Europie i na świecie w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych.

Projekt „Akademia Młodego Europejczyka” wpisuje się w cele działalności naszego Stowarzyszenia. „Akademia” skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz ich nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej, a zwłaszcza z historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce. Ponadto odbiorcami wybranych działań projektu są studenci polskich uczelni. 

W ramach AME zaplanowaliśmy działania o zróżnicowanym charakterze, które obejmują m.in.:

 1. jedno 90-minutowe webinarium (tele-wykład) o charakterze metodycznym dla nauczycieli szkół średnich drugiego stopnia na terenie Polski w dniu 17 marca br.,
 2. sześć webinariów (tele-wykładów), każde 90-minutowe, dla uczniów szkół średnich drugiego stopnia na terenie Polski, a także dla ich nauczycieli oraz studentów,
 3. skrypt dla nauczycieli szkół średnich drugiego stopnia na temat podstaw Unii Europejskiej,
 4. zajęcia w wybranych szkołach średnich drugiego stopnia prowadzone przez kadrę akademicką stowarzyszoną w PECSA w sześciu województwach (mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim).

Szczególnie innowacyjnym elementem projektu są rozbudowane webinaria, czyli tele-wykłady w czasie rzeczywistym. Proponujemy następujące tematy i terminy tele-wykładów w semestrze letnim br.:

 1. Unia Europejska w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych – 17 marca
 2. Globalizacja na przestrzeni XIX–XXI w. – 2 kwietnia,
 3. Ustrój Unii Europejskiej – 9 kwietnia,
 4. Jednolity rynek – 24 kwietnia,
 5. Euro – wspólna waluta Europy – 8 maja,
 6. Unia dla młodzieży – 21 maja,
 7. Obywatel Unii i kultura europejska – 28 maja.

Na dzień 17 marca br. zaplanowaliśmy 90-minutowe webinarium dla nauczycieli z całej Polski, które będzie składało się z części merytorycznej, obejmującej tematykę sześciu webinariów skierowanych głównie do uczniów szkół średnich oraz z części metodycznej opracowanej przez pedagoga współpracującego z PECSA. W kolejnych tygodniach w okresie marzec–maj br. odbędzie się sześć webinariów dla uczniów i nauczycieli oraz studentów.

Natomiast zajęcia w szkołach średnich dla uczniów – które odbędą się wiosną i wczesną jesienią 2014 roku – będą realizowane w sześciu województwach: mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Badacze skupieni w PECSA poprowadzą zajęcia przede wszystkim w liceach ogólnokształcących i profilowanych w mniejszych miastach. Zajęcia są nieodpłatne, a ich tematyka obejmuje następujące bloki zagadnień:

 1. podstawy ekonomii,
 2. podstawy gospodarki rynkowej,
 3. podstawy przedsiębiorczości,
 4. pojęcie i zakres globalizacji,
 5. procesy integracyjne w Unii Europejskiej,
 6. etapy integracji walutowej.

Szczegółowa tematyka i forma zajęć oraz preferowany termin i grupa docelowa będą ustalane indywidualnie z danym liceum lub technikum.

Dodatkowo podczas realizacji projektu „Akademia Młodego Europejczyka” nauczyciele biorący udział w webinariach oraz w zajęciach bezpośrednich dla uczniów w wybranych szkołach średnich w sześciu wskazanych województwach otrzymają za pośrednictwem strony PECSA dostęp do materiału dydaktycznego, który będzie składał się z dwóch części:

 1. skryptu w wersji elektronicznej dla nauczycieli szkół średnich na temat podstaw Unii Europejskiej,
 2. prezentacji multimedialnych towarzyszących każdej z lekcji zaproponowanej podczas webinariów.

Jednocześnie 1000 egzemplarzy skryptu dla nauczycieli w wersji papierowej wraz z załączoną płytą CD z prezentacjami multimedialnymi zostanie rozesłanych do szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Pierwszeństwo będzie przysługiwało szkołom, które wzięły udział w webinariach i w zajęciach bezpośrednich prowadzonych przez kadrę PECSA.

Ponadto w celu zainteresowania młodzieży problematyką integracji europejskiej oraz przemian społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnej Europie i na świecie, w ramach „Akademii Młodego Europejczyka” proponujemy także takie działania jak:

 1. wykłady w wybranych uczelniach dla studentów i uczniów szkół średnich drugiego stopnia,
 2. konferencję z okazji obchodów Dnia Europy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie w dniu 14 maja 2014 r.,
 3. konkurs „Polska w Unii” dla uczniów województwa pomorskiego złożony z trzech etapów, którego finał będzie miał miejsce podczas obchodów Dnia Europy w Sopocie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do systematycznego śledzenia wydarzeń związanych z „Akademią Młodego Europejczyka” na profilu Stowarzyszenia na Facebooku https://www.facebook.com/stowarzyszeniepecsa.

 

Prezentacje i materiały do pobrania dostępne po odpowiedzi na krótką ankietę