22 X 2014: Ogólnopolska konferencja IBRKK pt. "Polska w Unii Europejskiej po 10 latach – w centrum czy na peryferiach?"

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur zaprasza na konferencję ogólnokrajową nt. "Polska w Unii Europejskiej po 10 latach - w centrum czy na peryferiach?". Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się 22 października 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, w sali konferencyjnej, p. V w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87. Współorganizatorem konferencji jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Więcej informacji na temat celu konferencji i wstępny program znajdują się w ulotce informacyjnej. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

Udział w konferencji jest bezpłatny, Instytut nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem na konferencję. Opłata dla uczestników konferencji zgłaszających artykuł wynosi 300 zł. Przeznaczona jest na pokrycie kosztów publikacji. Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres sekretariat@ibrkk.pl.

Aktualne informacje na temat Konferencji na stronie IBRKK