„European financial security in the global, regional and national dimension”

Agnieszka KłosInformujemy, że dr Agnieszka Kłos (Katedra Unii Europejskiej im. J. Monnet w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) i Wiceprzewodnicząca PECSA otrzymała grant na realizację trzyletniego projektu pt: „European financial security in the global, regional and national dimension”, który jest finansowany w ramach Programu Erasmus+ Jean Monnet Modul Activities.