VI Seminarium Europejskie

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje VI Seminarium Europejskie pt.: „Organizacje pozarządowe wobec wyzwań globalnych – bezpieczeństwo nie jeden ma wymiar”.

Seminarium, które jest częścią „Dnia NGOs" w SGH,  rozpocznie się o godz. 12.15 w dniu 15 listopada 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

W ramach VI Seminarium Europejskiego Organizatorzy zaplanowali panel ekspercki z udziałem m.in.:

  • Pani dr hab. Magdaleny Proczek – Katedra im. Jeana Monneta KES SGH/PECSA
  • Pani dr Marty Pachockiej – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH/PECSA
  • Pana Elmi Abdi – Fundacja dla Somalii
  • Pani Olgi Korycińskiej – Fundacja SASA

Szczegółowy Program VI Seminarium Europejskiego.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Kontakt z Koordynatorami seminarium: Ewa Osuch-Rak ewa.osuch@gmail.com; Marta Dobrzycka marta.dobrzycka@pecsa.edu.pl lub biuro@pecsa.edu.pl.