Projekt EUintegRATIO

Stowarzyszenie PECSA współuczestniczyło w 2011 roku w realizacji projektu EUintegRATIO, który był finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego. W ramach projektu zorganizowano konferencję, która była jednym z flagowych, oficjalnych wydarzeń w okresie Polskiej Prezydencji w UE.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marek Belka, Michał Boni, Laszlo Csaba, Irena E. Kotowska, Ewa Latoszek, Robert M. Lindley, Mario Monti, Willem Molle, Alojzy Z. Nowak, Edward Palmer, Dariusz Rosati i Andrzej Stępniak.

Jednym z rezultatów projektu EUintegRATIO była publikacja książkowa w języku angielskim pt. European Integration Process in the New Regional and Global Settings, która została wydana w 2012 r. pod redakcją Ewy Latoszek, Ireny E. Kotowskiej, Alojzego Z. Nowaka i Andrzeja Stępniaka.

Więcej informacji na temat projektu: