II Seminarium Europejskie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na II Seminarium Europejskie pt.: „Państwo dobrobytu w obliczu przemian demograficznych w Europie” współorganizowane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrę Unii Europejskiej im. Jean Monnet KES SGH, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce (KAS), które odbędzie się 4 grudnia 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I.

PROGRAM:

14.30–15.20 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

15.20–15.45 OFICJALNE OTWARCIE SEMINARIUM

Prof. dr hab. Joachim Osiński – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej, Kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr Christian Schmitz – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce


15.45–17.15 PANEL EKSPERCKI

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór – moderator

Prof. dr hab. Piotr Błędowski – kierownik Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, ekspert Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP

Dr Günter Dill - Fundacja Konrada Adenauera, doradca i konsultant w zakresie polityki komunalnej, wspierania demokracji, decentralizacji, wolontariatu i e-Governmentu

Dr Grzegorz Baczewski – ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społeczne

17.15–18.15 DYSKUSJA

18.15–18.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM