Młodzi KES

PECSA była jednym z patronów V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie „Młodzi KES”. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”.

Konferencja odbyła się w dniach 24–25 października 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w auli 1 w budynku C, przy al. Niepodległości 128. V Konferencja „Młodzi KES” wpisała się w ramy Europejskiego Roku Obywateli.

Program V Konferencji „Młodzi KES”: pobierz

Więcej informacji na ten temat: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/konferencje/Strony/default.aspx