Nowy numer Poznań University of Economics Review

Właśnie ukazał się kolejny już numer The Poznan University of Economics Review (nr 4, vol 14, 2014), poświęcony problematyce integracji europejskiej i zagadnieniom związanym z dziesięcioleciem największego poszerzenia Unii Europejskiej. Jest to ostatni z planowanych dwóch numerów zawierających wyniki badań naukowców z Europy, które zostały zaprezentowane dzięki projektowi Jean Monnet Centre of Excellence, realizowanemu przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Redaktorami tematycznymi numeru są prof. Ewa Małuszyńska, dr Grzegorz Mazur i dr Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki UEP. Czasopismo dostępne jest on-line.