V 2014: Nowy podręcznik do integracji europejskiej Centrum Europejskiego UW

Ukazała się najnowsza publikacja Programu Wydawniczego Cetrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w języku angielskim pt. „Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe” pod redakcją naukową Dariusza Milczarka, Artura Adamczyka i Kamil Zajączkowskiego. 


Książka została przygotowana przez grono polskich oraz zagranicznych naukowców zajmujących się szeroko rozumianymi problemami integracji europejskiej. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny, ujmując zagadnienia jednocześnie z perspektywy prawnej, ekonomicznej, politologicznej, społecznej i kulturowej. 

Spis treści: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/tresc/program_wydawniczy/ksiazki/IntroSpisTresci.pdf

Więcej informacji: http://www.ce.uw.edu.pl/aktualnosci/pokaz-komunikat,introduction-to-european-studies-a-new-approach-to-uniting-europe-nowa-publikacja-ce