XI European Seminar

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) wraz z Zakładem Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii UKSW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacją Collegium Interethnicum zapraszają na XI Seminarium Europejskie pt. "Perceptions of the European Union in the International Relations", które odbędzie się w dniu 24.11.2017 r. na terenie kampusu UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 21, pok. 327. Przedmiotem seminarium będzie dyskusja wokół zagadnienia postrzegania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w kontekście poszukiwanej przez nią tożsamości międzynarodowej. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
Prosimy o potwierdzenie obecności na adres:skolimowska.anna@gmail.com