Włączenie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji

Authors

Pages

65-75

DOI
10.51149/ROEA.2.2021.6
Abstract

W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na bezpieczeństwo energetyczne i rozwój zrównoważony polskiej gospodarki. Sformułowano także propozycję przeprowadzenia zielonej transformacji w Polsce w zakresie działań podejmowanych w polskim sektorze energetycznym, 
z uwzględnieniem możliwości włączenia górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji. W proponowanym rozwiązaniu łączącym wykorzystanie OZE oraz technologie węglowe uwzględniono odniesienie do potencjałów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Adlen E., Hepburn C. 2019. „10 Carbon Capture methods compared: costs, scalability, permanence, cleanness”, Energy Post.
Bednarczyk J., Nowak A., 2010. „Strategie i scenariusze perspektywicznego rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w świetle występujących uwarunkowań”, Górnictwo i Geoinżynieria, Vol. 34, No. 4.
Brauers H., Oei P. 2020. “The political economy of coal in Poland: Drivers and barriers for a shift away from fossil fuels”, Energy Policy, Vol. 144.
Chamera A., Mrozowicka A. 2021. „Holding w projekcie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych”, Przedsiębiorcy.eu – Magazyn Ludzi Biznesu, 10.2021.
European Commission. 2014. “Energy Technology Reference Indicator projections for 2010–2050”, European Commission JRC Institute for Energy and Transport.
European Commission. 2021. “Silesia – Regional Profile”, European Commission.
European Research Council. 2018. „A Diagonal Approach to CO2 Recycling to Fine Chemicals”, European Commission.
Eurostat. 2021. „Electricity and gas prices in the first half of 2021”, Eurostat.
Gruchelski M. 2020. Możliwości wykorzystania doświadczeń z procesów industrializacji Korei Południowej ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym jako czynnikiem wspomagającym realizację polityki społeczno-ekonomicznej państwa, Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza ASPRA.
Główny Urząd Statystyczny. 2020. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020, Główny Urząd Statystyczny.
Kasztelewicz Z. 2012. „Blaski i cienie górnictwa węglowego w Polsce”, Polityka Energetyczna, Vol. 15, No. 4.
Kasztelewicz Z. 2018. Raport o stanie branży węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech wraz z diagnozą działań dla rozwoju tej branży w I połowie XXI wieku, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Kasztelewicz Z., Patyk M. 2015. „Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski”, Polityka Energetyczna, Vol. 18, No. 4.

Kasztelewicz Z., Ptak M., Sikora M. 2018. Analiza porównawcza systemów elektroenergetycznych w Polsce i w Niemczech w kontekście wykorzystania zasobów węgla brunatnego, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Kasztelewicz Z., Ptak M,. Sikora M., Tajduś A. 2018. „Węgiel brunatny optymalnym paliwem dla krajowej energetyki w I połowie XXI wieku” w: Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART.-TEKST.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 2021. „Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.”, Monitor Polski, 10 marca 2021 r.
Ministerstwo Energii. 2018. „Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, Ministerstwo Energii.
Ministerstwo Energii. 2019. „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Ministerstwo Energii.
Rada Ministrów RP. 2020. „Program polskiej energetyki jądrowej”, Monitor Polski, 16 października 2020 r.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.)
Zawada S. 2018. „Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości”, Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART.-TEKST..

Adlen E., Hepburn C. 2019. „10 Carbon Capture methods compared: costs, scalability, permanence, cleanness”, Energy Post.
Bednarczyk J., Nowak A., 2010. „Strategie i scenariusze perspektywicznego rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w świetle występujących uwarunkowań”, Górnictwo i Geoinżynieria, Vol. 34, No. 4.
Brauers H., Oei P. 2020. “The political economy of coal in Poland: Drivers and barriers for a shift away from fossil fuels”, Energy Policy, Vol. 144.
Chamera A., Mrozowicka A. 2021. „Holding w projekcie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych”, Przedsiębiorcy.eu – Magazyn Ludzi Biznesu, 10.2021.
European Commission. 2014. “Energy Technology Reference Indicator projections for 2010–2050”, European Commission JRC Institute for Energy and Transport.
European Commission. 2021. “Silesia – Regional Profile”, European Commission.
European Research Council. 2018. „A Diagonal Approach to CO2 Recycling to Fine Chemicals”, European Commission.
Eurostat. 2021. „Electricity and gas prices in the first half of 2021”, Eurostat.
Gruchelski M. 2020. Możliwości wykorzystania doświadczeń z procesów industrializacji Korei Południowej ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym jako czynnikiem wspomagającym realizację polityki społeczno-ekonomicznej państwa, Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza ASPRA.
Główny Urząd Statystyczny. 2020. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020, Główny Urząd Statystyczny.
Kasztelewicz Z. 2012. „Blaski i cienie górnictwa węglowego w Polsce”, Polityka Energetyczna, Vol. 15, No. 4.
Kasztelewicz Z. 2018. Raport o stanie branży węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech wraz z diagnozą działań dla rozwoju tej branży w I połowie XXI wieku, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Kasztelewicz Z., Patyk M. 2015. „Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski”, Polityka Energetyczna, Vol. 18, No. 4.

Kasztelewicz Z., Ptak M., Sikora M. 2018. Analiza porównawcza systemów elektroenergetycznych w Polsce i w Niemczech w kontekście wykorzystania zasobów węgla brunatnego, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Kasztelewicz Z., Ptak M,. Sikora M., Tajduś A. 2018. „Węgiel brunatny optymalnym paliwem dla krajowej energetyki w I połowie XXI wieku” w: Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART.-TEKST.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 2021. „Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.”, Monitor Polski, 10 marca 2021 r.
Ministerstwo Energii. 2018. „Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, Ministerstwo Energii.
Ministerstwo Energii. 2019. „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Ministerstwo Energii.
Rada Ministrów RP. 2020. „Program polskiej energetyki jądrowej”, Monitor Polski, 16 października 2020 r.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.)
Zawada S. 2018. „Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości”, Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART.-TEKST..