Nazwa
rozwój zrównoważony

Włączenie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji

Włączenie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji

Authors

Pages

65-75

DOI
10.51149/ROEA.2.2021.6
Abstract

W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na bezpieczeństwo energetyczne i rozwój zrównoważony polskiej gospodarki. Sformułowano także propozycję przeprowadzenia zielonej transformacji w Polsce w zakresie działań podejmowanych w polskim sektorze energetycznym, 
z uwzględnieniem możliwości włączenia górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji. W proponowanym rozwiązaniu łączącym wykorzystanie OZE oraz technologie węglowe uwzględniono odniesienie do potencjałów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.