III Seminarium Europejskie

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje III Seminarium Europejskie pt.: „Europejska Inicjatywa Obywatelska - Ty też możesz mieć wpływ na prawo Unii Europejskiej”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 9.50 w dniu 17 listopada 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, Budynek G, Aula VII. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Oficjalnego otwarcia III Seminarium Europejskiego dokona Dr hab. prof. SGH Joachim Osiński – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prof. dr hab. Ewa Latoszek – Przewodnicząca PECSA i Kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno Społecznego SGH

W ramach III Seminarium Europejskiego Organizatorzy zaplanowali panel ekspercki moderowany przez prof. dr hab. Ewę Latoszek

Do udziału w panelu zostali zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska.

  • Dr hab. Marta Witkowska – Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji UE, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Anna Przybylska – Kierownik Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Karolina Borońska-Hryniewiecka - Analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
  • Mecenas Zbigniew Kiedacz – Partner w kancelarii Savas Radcowie Prawni

Po panelu eksperckim odbędzie się dyskusja, w której uczestnicy Seminarium będą mogli zadawać pytania Panelistom.

Szczegółowy Program III Seminarium Europejskiego.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Kontakt z Organizatorami: Marta Dobrzycka: marta.dobrzycka@pecsa.edu.pl lub biuro@pecsa.edu.pl