V Seminarium Europejskie

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje V Seminarium Europejskie pt.: „Czarodziejka nauka. Wyzwania i perspektywy innowacji w Europie”. Wśród tematów poruszanych w trakcie seminarium będą m.in. rola badań naukowych we współczesnym świecie, wyzwania współpracy nauki z biznesem i procesy innowacyjne w europejskich przedsiębiorstwach.

Seminarium rozpocznie się o godz. 17.00 w dniu 8 listopada 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

W ramach V Seminarium Europejskiego Organizatorzy zaplanowali panel ekspercki z udziałem m.in.:

  • Agnieszki Mierzyńskiej - głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • dr. Michała Klepki – eksperta i „policy makera” w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, właściciela firmy 5Klepek
  • Bartosza Sieronia – specjalisty ds. controllingu, VIGO System S.A
  • Ewy Osuch-Rak - specjalisty ds. projektów B+R, menedżera innowacji i doktorantki w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH

 

Po panelu eksperckim odbędzie się dyskusja, w której uczestnicy seminarium będą mogli zadawać pytania panelistom.

Szczegółowy program V Seminarium Europejskiego.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Kontakt z Koordynatorami seminarium: Ewa Osuch-Rak ewa.osuch@gmail.com; Marta Dobrzycka marta.dobrzycka@pecsa.edu.pl lub biuro@pecsa.edu.pl