Nagranie

XV Seminarium Europejskie pt.: „Europejski Zielony Ład. Możliwości, szanse i wzywania zielonej transformacji”.