X 2014: Książka IBRKK "Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej"

Zapraszamy Państwa do lektury nowej książki Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pt. "Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej" opublikowanej w październiku 2014 r. Książka składa się z trzynastu rozdziałów ujętych w dwie części: część I. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na gospodarkę Polski, część II. Zmiany pozycji gospodarczej Polski w Unii Europejskiej.

Ostatnie dziesięciolecie najnowszej historii społeczno-gospodarczej Polski pozostawało pod przemożnym wpływem członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Przystąpienie Polski w 2004 r. do ugrupowania integracyjnego demokratycznych państw Europy było nie tylko historycznym wydarzeniem bez precedensu, ale może również być traktowane jako wielka innowacja społeczno-gospodarcza o dalekosiężnych skutkach, dotykająca praktycznie każdej dziedziny życia narodu i funkcjonowania państwa.

Spis treści i szczegóły dotyczące publikacji znajdują się na stronie IBRKK.