Aktualności

Szanowni Państwo

 

uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2016 r. o godzinie 14:00 (I termin) odbędzie się Walne Zebranie PECSA w sali 49, ul. Wiśniowa 41, w gmachu Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie drugi termin posiedzenia zostanie zwołany w tym samym dniu o godz. 14.20.

 

Z wyrazami szacunku

Biuro Zarządu PECSA

 


Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje IV Seminarium Europejskie pt.: „Unia ‘młodych’ - Edukacja i rynek pracy w Unii Europejskiej”

Seminarium rozpocznie się o godz. 10.30 w dniu 8 grudnia 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, Budynek G, Aula VII. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Data utworzenia: 26-11-2015 17:40

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje III Seminarium Europejskie pt.: „Europejska Inicjatywa Obywatelska - Ty też możesz mieć wpływ na prawo Unii Europejskiej”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 9.50 w dniu 17 listopada 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, Budynek G, Aula VII. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Data utworzenia: 08-11-2015 23:43

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia PECSA, które odbędzie się w dniu 26 czerwca br.

Data utworzenia: 22-06-2015 17:27

Zachęcamy Państwa do lektury najnowszej książki pt.: „Procedury decyzyjne Unii Europejskiej" pod redakcją prof. dr hab. Jana Galstera i dr Aleksandry Szczerby Zawady. Monografia stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących procedur. Rozwój procesu integracji europejskiej implikuje konieczność zmian nie tylko w instrumentach, ale również metodach sprawowania skutecznych rządów w Unii Europejskiej. Niniejsza książka ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi złożoną problematykę poszukiwania kompromisu pomiędzy technokratycznym i demokratycznym mechanizmem stanowienia prawa w Unii Europejskiej.

Data utworzenia: 16-03-2015 20:43

Właśnie ukazał się kolejny już numer The Poznan University of Economics Review (nr 4, vol 14, 2014), poświęcony problematyce integracji europejskiej i zagadnieniom związanym z dziesięcioleciem największego poszerzenia Unii Europejskiej. Jest to ostatni z planowanych dwóch numerów zawierających wyniki badań naukowców z Europy, które zostały zaprezentowane dzięki projektowi Jean Monnet Centre of Excellence, realizowanemu przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Data utworzenia: 21-01-2015 0:12

Pages


 

Prezentacje oraz webinaria w ramach projektu "Akademia Młodego Europejczyka"

Dostępne po odpowiedzi na krótką ankietę