26 VI 2015: Walne Zebranie Stowarzyszenia PECSA

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia PECSA, które odbędzie się w dniu 26 czerwca br. o godzinie 12.00 w sali 49, I piętro, w gmachu Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Wiśniowa 41.

Jednoczesnie uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.05.2015 r. w Warszawie odbyło się szkolenie organizowane przez PWN pt. „Wydawanie tradycyjnej i elektronicznej publikacji krok po kroku”. W szkoleniu z ramienia PECSA uczestniczyła dr Marta Pachocka, Sekretarz Stowarzyszenia. Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.06.2015 r., po Walnym Zebraniu PECSA, odbędzie się szkolenie trwające około 90 minut, podczas którego zostaną przekazane najważniejsze informacje uzyskane podczas wspomnianego szkolenia PWN. Do udziału w szkoleniu zapraszamy Członków PECSA, którzy opłacili składkę członkowską co najmniej za 2014 rok.