7 VII 2014: Walne Zebranie Stowarzyszenia PECSA

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia PECSA, które odbędzie się w dniu 7 lipca br. o godzinie 12.00 w sali 49, I piętro, w gmachu Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Wiśniowa 41.