Czasopismo „The Review of European Affairs” z nową punktacją!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nasze czasopismo „The Review of European Affairs” uzyskało 40 punktów.