News

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Wydziałem Admi

01-11-2021 11:17
Baner XV Seminarium Europejskiego

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) wraz z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im.

05-10-2021 14:04

PECSA is a co-organizer of the international conference on " European Technological and Business Challenges" (online) which will be held on 24-25 September 2020, and hosted by the Department of Development Economics in Hungarian Economic Association, the Committee of Development Studies in Hungar

02-08-2020 22:57
 
pecsa_logo_last_0.png
 
23-06-2020 23:31
 
pecsa_logo_last_0.png
 
23-06-2020 23:05