European Studies 2013

W dniu 6 listopada br. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego organizuje we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego w Turcji, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej seminarium międzynarodowe na temat: European Studies: Challenges for Polish-Turkish Academic Cooperation.

Wśród prelegentów będą członkowie Zarządu PECSA i Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodnicząca Stowarzyszenia, Profesor Ewa Latoszek.

Program Seminarium 6.11.2013: pobierz