X European Seminar

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje X Seminarium Europejskie pt.: „Rynek wewnętrzny UE – szanse i wyzwania. Perspektywa młodych”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 11.45 w dniu 6 listopada 2017 roku w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52.

Szczegółowy Program X Seminarium Europejskiego