XV European Seminar

Baner XV Seminarium Europejskiego

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) wraz z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Katedrą Studiów Politycznych (KES SGH), Centrum Doskonałości Jeana Monneta (CEWSE), Instytutem Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Katedrą Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytety Gdańskiego (UG) oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) zapraszają na XV Seminarium Europejskie pt.: „Europejski Zielony Ład. Możliwości, szanse i wzywania zielonej transformacji”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 13.00 w dniu 12.10.2021 r. na platformie MS TEAMS. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i transmitowane na żywo na YouTubie (szczegóły poniżej). Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowy program seminarium.

Link do wydarzenia w platformie MS TEAMS

Link do transmisji na YouTube

Kontakt z Organizatorami: awojtow@sgh.waw.pl